PEYZAJ PROJELERİ

HİZMETLERİMİZ

 1. Yapısal Peyzaj
 2. Bitkisel Peyzaj
 3. Bahçe Bakımı
 4. Hydroseeding

    Firmamız her türlü arazinin peyzaj tekniklerine uygun şekilde projelendirilmesi, arazi keşfi, fizibilite oluşturulması, planlanması, anahtar teslimi yapılması, yapımlarının organize edilmesi, kredi/finansman ve yatırım programlarının yapılması, yönlendirilmesi, yönetilmesi işleriyle ilgilenir.

    Firmamız yaratıcı düşünme becerisiyle özgün alanlar tasarlayan, alanında uzman ve  deneyimli kadrosuyla çalışmaktadır. İstediğiniz alanı tasarlayarak uygulamaya koymak firmamız için profesyonelce yapılan işlerin başında gelir. Mevcut projelerinizin ya da tarafımızdan planlanan projelere teknik danışmanlık hizmeti ve bakım hizmeti verilmektedir. Danışmanlık hizmetleri başında peyzaj teknik ve genel şartname hazırlanması, peyzaj keşif ve metraj çalışmaları, peyzaj bütçe hazırlığı, peyzaj bütçe yönetimi ve kontrolü, peyzaj kesin hesap kontrolü gibi çalışmalar gelmektedir. 

    Tasarım ayrıcalığı olan siz müşterilerimize yaşayan bir dış mekan tasarlayıp hayata geçiriyoruz. Planlama ve uygulama aşamaları yapılmış olan bu alanların devamlılığı ve sürdürebilirliği için her türlü danışmanlık hizmetlerini uzman ekibimiz tarafından sizlere sunuyoruz. Bakım ekibimiz Peyzaj Mimarı ve Peyzaj Teknikeri kontrolünde tecrübeli bahçıvanlardan oluşmaktadır. Bahçenin her mevsim yaşanılır kılınmasını sağlayacak bakım hizmetlerimiz arasında çim ve bitkilerin gübre ihtiyacının Karşılanması çim veya bitkilerdeki hastalık ve zararlıların tespit edilip gereken ilaçlamanın yapılması yabani 
otların toplanması bitkilerin budanması,  çim biçimi, otomatik sulama sisteminin mevsime göre ayarının yapılması vb. gibi bahçe bakım hizmetleri program ve kontrolü çalışmaları yer almaktadır.

 

1.  Yapısal peyzaj

     •   Yürüme Yolları

     •   Döşeme Ve Kaplama Malzemeleri

     •   Süs Havuzları Ve Göletler

     •   Çatı Bahçeleri Ve Dikey Bahçeler

     •   Perde, Taş Ve Gabion Duvarlar

     •   Kentsel Donatı Elemanları

     •   Ahşap Deck, Pergola Ve Gazebolar

     •   Spor Sahaları

     •   Gergi Sistemleri

     •   Saksı, Doğal Taşlar Ve Bahçe Aksesuarları

     •   Çocuk Oyun Grupları

 

2.  Bitkisel peyzaj

     •   İç Mekan Bitkisel Uygulamaları

     •   Dış Mekan Bitkisel Uygulamaları

     •   İthal Ve Yerli Süs Bitkileri Temini

     •   Bitkisel Toprak Temini Ve Arazı Düzenlemeleri

     •   Rulo Çim Temini Ve Uygulamaları

     •   Perde, Taş Ve Gabion Duvarlar

     •   Kentsel Donatı Elemanları

     •   Torf, Gübre, Ponza, Curuf Temini

     •   Otomatik Sulama Sistemleri

     •   Drenaj Sistemleri

 

 

3. Bahçe bakımı

İster oturmuş bir bahçeniz olsun, ister yeni bir proje planlıyor olun işe başlamadan önce dikkate almanız gereken çok fazla yer vardır. Daha sonra da bahçenin iyi görünmesini sağlamaya devam edecekseniz, değişen mevsim boyunca bahçeyi düzgün tutmak için yapılması gereken işler vardır. Bu çok fazla iş gibi gelebilir ancak, iyi bir planlama ve doğru aletlerle gerçekten yapmayı sabırsızlıkla beklediğiniz bir şeye dönüşebilir.

4.  Hydroseeding

Hydroseeding yöntemi çim ekimi için geliştirilmiş tüm dünyada yaygın olarak kullanılan çağdaş bir yöntemdir.
Yöntem ekimi yapılacak alana tohumun su ile karıştırılarak püskürtülmesi prensibi ile gelişmiştir.
Su ile püskürtme yönteminin sağladığı kolaylık sayesinde alana çim ekimi ile aynı zamanda,uzun sürede eriyen mikro besin maddeleri içeren organik gübre, toprak mikro organizmalarını geliştiren organik yapılı biyolojik aktivizatörü, tohum ve diğer bileşenleri erozyondan korumak için organik bir yapıştırıcıyı, su tutucu olarak bitkisel elyaf olan torf veya selülozu beraber uygulayarak mükemmel bir hale getirmiştir.

Peyzaj Tasarım Ve Peyzaj Projelendirme
    Peyzaj Planlamaya göre mikro ölçekli projelerdir. Peyzaj; doğal ve kültürel tüm yaşam alanlarının alanın işlev, estetik, sanat ve insan ihtiyaçları düşünülerek 1/50, 1/100, 1/1000 ölçeklerinde, belirli kurallar çerçevesinde tasarlanıp çizilmesidir.

Peyzaj Projeleri;

 • Avan Proje
 • Alan Plastiği
 • Uygulama (Aplikasyon Projesi)
 • Altyapı Sistemi Planları
 • Kesin Proje
 • Bitkilendirme Projesi
 • İmalat Detayları
 • Kesit Ve Görünüşler
 • Metraj Ve Keşif projelerinden oluşmaktadır.


Peyzaj Projelerinin Kapsamı


1.Avan Proje: Alanın mevcut durumu ve sınırlarını gösteren projedir.


2.Alan Plastiği: Tasarlanacak alanın kullanım içeriğine göre alanı kazı-dolgu hesaplarının yapıldığı, eşyükselti eğrilerinin düzenlendiği projedir.


3.Uygulama (Aplikasyon Projesi): Tasarlanan kullanımların alana yapılabilmesi, uygulanabilmesi için projenin tüm yapım özellikleri ve gerekli olan tüm ölçüleri, imalat ve malzeme ile ilgili bilgileri, büro ve şantiyede her türlü imalat aşamasında kullanılabilecek nitelikte ve yeterlilikte kesin projeye uygun olarak gösterilen çalışmadır.
    Alanın içerinden belirli röper noktaları alınarak alan içerisinde ki kullanımların bu noktalara olan uzaklıklarının gösterildiği projelerdir.


4.Altyapı Sistemi Planları: Kesin projeye uygun olarak alanda bulunan kullanım yada yeşil alanlara, bitkilere göre yapılan drenaj sistemi projesi, aydınlatma projesi, sulama sistemi projeleridir.


    Drenaj Sistemi Projesi; Peyzaj alanındaki yeraltı ve yerüstü sularının alan içerisinde bulunan kullanımlara, canlı ve cansız materyallere zarar vermemesi için tahliyesinin gösterildiği projelerdir.


    Aydınlatma Projesi; Alan içerisindeki kullanımların gece güvenliğinin sağlanması, gece 
de alan içerisinde öngörülen kullanımların kullanılabilmesi ve tasarlanan peyzaj elemanlarının çekiciliği arttırmak için Yüksek Aydınlatma, Alçak Aydınlatma, Vurgu Aydınlatması, Gölge ve Doku Aydınlatma elemanlarının yerlerinin belirlendiği, bu hatları besleyen elektrik hattı ve elektrik panosunun gösterildiği projelerdir.


    Sulama Sistemi Projesi; Alan içerisinde bulunan bitki örtüsünün su ihtiyacının 
karşılanabilmesi için alanın durumuna göre sping, rotor, damlama ve cansuyu musluklarının yerlerinin belirlediği, boru çapları ve su debisi hesaplarının yapıldığı 
projelerdir. 


5.Kesin Proje: Alan büyüklüğüne göre farklı ölçeklerde hazırlanabilen ve mevcut -önerilen alan kullanım biçimlerini ayrıntılı olarak gösteren çalışmalardır.


6.Bitkilendirme Projesi: Peyzaj alanında tasarlan bitki kompozisyonunu ayrıntılı bir şekilde gösteren, kesin proje ile aynı ölçekte hazırlanan, bitki isimleri ve şekil-sembollerinin bulunduğu projelerdir.


7.İmalat Detayları: Alan içerisinde öngörülen kullanımların alan içerisinde ya da atölye ortamında imalat ölçüleri, görünüş ve detaylarının bulunduğu projelerdir.


8.Kesit Ve Görünüşler: Peyzaj Alanının farklı farklı kısımlarından tekniğine uygun iki boyutlu alınan kesit görüntülerini içeren projelerdir. Ayrıca belirli bakış açılarından alınan perspektif görüntüleri de peyzaj projesinin içeriğini üç boyutlu olarak gösteren görüntülerdir.


9.Metraj Ve Keşif: İşverenin istekleri doğrultusunda alanın içerisinde kullanımların ya da imalatların cinsi ve miktarını; özel yada o yılın birim fiyatları doğrultusunda fiyatlandırması işidir.