KOSGEB DESTEKLERİ

KOSGEB Destek Programları’nın amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmektir.

KOSGEB destekleri için yapacağınız her türlü iş ve işlemleri sizin adınıza başvuru sürecini gerçekleştirerek başarılı bir şekilde sonlandırılması için çalışmaktadır.