KIRSAL KALKINMA, İPARD PROJELERİ

TKDK’nın sunduğu destek programları;

 1. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
 2. Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım (Kırmızı Et ve Beyaz Et)
 3. Üretici Gruplarının Kurulması Destek
 4. Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 5. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 6. Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlaması
 7. Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlaması
 8. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
 9. Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
 10. Kırsal Turizm
 11. Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

Kırsal kalkınmadan faydalanacak konular;

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı, 
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar, 
 • Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar, için de devlet % 50 hibe desteği vermektedir. (Bu miktar Kırsal Kalkınma 4.etapta 500.000YTL proje bedelinin yarısı 250.000TL HİBE şeklinde uygulanmıştır. Kırsal Kalkınma 5.etap başvurularında artması beklenmektedir.)

https://www.tkdk.gov.tr/

https://ipard.tarim.gov.tr/