KANATLI PROJELERİ

HİZMETLERİMİZ

•  Yumurta Ve Et Tavukçuluğu Projeleri,

•  Organik Tavukçuluk,

•  Rasyon Hazırlanması,

•  İşletme İçi Kontrol Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi,

•  Hibe, Kredi Ve Desteklerin Takibi Ve Çıkarılması,

   Firmamız her türlü kanatlı İşletmelerinin planlanması, fizibilite oluşturulması, projelendirilmesi, anahtar teslimi yapılması, yapımlarının organize edilmesi, kredi/finansman ve yatırım programlarının yapılması, yönlendirilmesi, yönetilmesi işleriyle ilgilenir.

TAVUK ÇİFTLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI ÖNEMLİ HUSUSLAR

 1. Kümes tesisi için yer tespiti. (rakım, m2, rüzgar yönü, içme su analizi v.s.)
 2. Arazi hafriyat giderleri
 3. Çevre bilgisi
 4. Resmi ruhsat ve çalışma izinleri (kurum görüşleri, özel idare, projeler, hazine, orman vs. çalışmalar)
 5. Ruhsat aşaması sonrasında proje için arazi konumuna göre kümes ebatları ve inş proje bilgileri.
 6. İnşaat aşamasında ki önemli malzeme seçimleri
 7. Çatı ve izolasyon sistem seçimleri ( arazi şartlarına göre)
 8. Kümes m2 ve m3 hesaplarına göre zorunlu kullanılması gereken ekipman seçimi
 9. Havalandırma ürünlerinde uluslar arası Avrupa standartlarında ki teknolojik ürün seçimi. (kapasite hesaplarına göre doğru seçim)
 10. İnsan gücü minimize edilecek şekilde Avrupa standartlarında otomasyon uygulaması.
 11. Enerji kesintisinde ki problemler göz önünde bulundurularak, doğru seçime ve doğru kw taki tam destekli enerji sağlayıcı.
 12. Üretimde ki aydınlatmanın önemi, (renk seçimleri, aydınlatma mesafeleri, aydınlatma süresi, karartma süreleri v.s.)
 13. Uzaktan erişim ve kumanda seçimleri.
 14. Yemleme ve sulama nipel sistemlerinde ki mesafe ve adet seçimleri
 15. Doğru entegre seçimi (civciv kalitesi, yem kalitesi, veteriner hekim hizmeti, üretim sonrası tahsilat ve destek, yıl boyunca girişi yapılacak dönem sayısı, doğru tedavi ilaç seçimleri, v.s.)
 16. Üretim tesisin de çalışacak personelin (personellerin) doğru seçimi ve eğitim düzeyi.
 17. Üretim tesisinin civciv e hazır hale getirilmesi
 18. Altlık seçimi
 19. Dezenfekte
 20. Isıtma sisteminin m3 e göre doğru ve kaliteli seçimi
 21. ÜRETİM AŞAMASINDA Kİ DOĞABİLECEK TÜM SIKINTILARIN VE PROBLEMLERİN HASSAS Bİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMESİ.

Devlet Destek Miktarı:

 • 15 000 – 500.000 euro’nun  %50 -%65’i hibe olarak verilmektedir.
 • Ayrıca yatırım sırasında KDV ve Gümrük vergilerinden muafiyet vardır.

Yatırım konusu :

 • Sıfırdan Kurulum
 • Mevcut Tesislerin Modernizasyonu veya genişletilmesi
 • Sadece Makine veya Sadece çiftlik inşaatı da uygun yatırım konusudur. Traktörde destek kapsamındadır.

Ne Yapılabilir:

 • En az 5.000, en fazla 50.000 broyler/dönem kapasitesine sahip çiftlik kurulumu  destek için uygundur.                                                                                              
 • En az 1.000, en fazla 8.000 hindi/dönem kapasitesine sahip çiftlik kurulumu destek için uygundur.
 • Mevcut tesisiniz varsa modernizasyon ek bina makine ekipman alımı destek kapsamındadır.
 • Dönemlik hindi veya broyler civcivi yetiştirciliği yine verilen aralıklarda destek kapsamındadır.

YUMURTACI TAVUKLARDA BESLENME İLKELERİ

 • Yumurta üretim işletmeleri, diğer hayvancılık işletmeleri arasında en ciddi çabayı ve ilgiyi gerektiren bir üretimdir.
 • Dar alanda uzun bir yaşam ve yüksek performans beklentisi,
 • Aşırı stres faktörlerine (gaga kesimi, aşılama, yarka taşıma, ilaçlama, yumurta toplama, ayıklama vs.) maruz kalma.

TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ÖNEMLİ KRİTERLERİ

1. – HAVA KALİTESİ

2. – SU KALİTESİ

3. – YEM KALİTESİ (BESLEME)

4. – KÜMES KALİTESİ

5. – DAMIZLIK KALİTESİ

iyi olduğunda başarılı ve karlı yetiştiricilikten bahsedilir.

BESLENME

  TAVUKLARIN BESİN MADDESİ İHTİYAÇLARI:

 • PROTEİNLER (aminoasitler)
 • KARBONHİDRATLAR (nişasta ve şekerler)
 • YAĞLAR (yağ asitleri)
 • MİNERAL MADDELER (kalsiyum,fosfor,sodyum vd.)
 • VİTAMİNLER

Tüm bu ihtiyaçlar vücutta metabolizma dediğimiz reaksiyonlar sonucu işlevsel hale gelerek vücutta değerlendirilirler

METABOLİZMA

 • Hayvan vücudunda cereyan eden tüm beslenme reaksiyonlarına METABOLİZMA denir.
 • Vücuda alınan sayısız organik ve inorganik bileşikler sürekli olarak reaksiyona uğrarlar.
 • Hayvan türleri arasında beslenme bakımından en sıkıntılı olanı kanatlı hayvanlardır. Çünkü,
  • Kanatlı hayvanların beslenmesinde en az 40 kimyasal bileşik mutlak gerekli besin maddesidir.

METABOLİZMA ÇEŞİTLERİ

 1. Enerji Metabolizması
 2. Protein Metabolizması
 3. Mineral Metabolizması
 4. Vitamin Metabolizması

ENERJİ

 • Kanatlılar İlk Önce Hissettiği Açlık Duygusunu Tatmin İçin Yem

Yerler. Bu Açlığın Giderilmesi Yemin Enerji İçeriğine Bağlıdır.

 • Yem Tüketim Miktarı Enerji Yoğunluğuyla İlgilidir. Bununla

Beraber Proteinler(Aminoasitler),V İtaminler Ve Minerallerde Enerji

Yoğunluğuna Göre Ayarlanmalı Ki Yem En İyi Şekilde Değerlendirilsin.

ENERJİ KAYNAKLARI:

 1. 1 – KARBONHİDRATLAR – ( NİŞASTA VE ŞEKER )
 2. 2 – YAĞLAR –  (YAĞ ASİTLERİ)
 3. 3 – PROTEİNLER – (AMİNO ASİTLER)

PROTEİN

 • Protein canlıların yapıtaşıdır. Dokularını oluşturur.
 • Özellikle büyümekte ve  yüksek verimde olan hayvanlarda önemli bir ihtiyaçtır.
 • Analizde toplam azot miktarının  6,25 katsayıyla çarpılmasıyla bulunur. Buna da ham protein denir.
 • Ama aslolan elbetteki bunu meydana getiren aminoasitlerdir. Hayvana gerçek olarak yarayan da budur.
 • Kanatlılarda proteolizi yani protein sindirimini arttırmak ancak çok dengeli aminoasitlerle mümkündür.
 • Protein esasına göre yapılan yemler , performansı geriletir.günümüzde artık aminoasite dayalı formülasyonlar yapılmaktadır.

 

MİNERALLER

KALSIYUM  VE FOSFOR: Vücudun İskelet Yapısını Ve Yumurta Kabuğunun İdeal Olması İçin Geniş Miktarda Gereklidir.

Sodyum,Potasyum Ve Klor: Vücudun Değişik Kesimlerinde Gerekli Opt.Ph (Asit –Baz Dengesi),Osmotik Basınç Gibi Homeostasis  Temininde Rol Oynarlar Ve Az Çok Geniş Miktarlarda İhtiyaç Vardır.

Diğer Mineraller: Hormonların Ve Enzimlerin Bir Parçası Olarak Veya Enzim Aktivatörleri Olarak Rol Oynarlar.Bunlara Az Kullanıldığı İçin İz Elementler Denir.

MİNERALLER

13 ESANSİYEL MİNERALDEN 8 İ KATYONDUR: Ca++, Na+, K+, Mg++, Mn++ , Zn++, Fe++, Cu++

DİĞER 5 İ ANYONDUR: Cl -, I-, PO4--, MoO4--, SeO3—

 • Bu Anyon Ve Katyonlardan Faydalanabilme Özelliğini;

      Birçok Faktör Değiştirebilir. Bu Mineral Maddelerin En Çok Çözünebilen Yani En Fazla Emilebilen Formu ,Atomik Basit İyonik Hali Veya Atomların İyon Grubunda Olması Durumundadır.Kısaca Mineral Maddenin Formu Yararlanabilirlik Açısından Çok Önemlidir.

Minerallerin De Aynı Zamanda Birbirleriyle Ciddi Bir Denge Oluşturması Gerekir. Yoksa Birinin Fazlalığı Veya Eksikliği Tüm Mineral Dengelerini Alt Üst Edip Hayvanda Kırık Yumurta Veya Mineral Madde Eksikliği Yada Fazlalığıyla Performans Düşüklüğüne Ve Hastalık Riskini Arttırmaya Meydan Verir.

VİTAMİNLER

 • Vitaminler ,Yemlerdeki K.Hidrat,Yağ Ve Proteinlerden Farklı Yapı Ve Özelliklere Sahip Organik Bileşiklerdir.
 • Tavuklar Vitamin Eksikliklerine Karşı Oldukça Hassastırlar. Nedenleri:

1- Sindirim Kanalı Mikrobiyal Vitamin Sentezi Yapamaz.

2- İnce Bağırsak Mikroorganizmaları Dışardan Kaliteli Ve Dengeli Vitamine İhtiyaçları Vardır.

3- Tavuklar Vitaminlere Hayati Metabolik Reaksiyonları İçin Yüksek Düzeyde İhtiyaç Duyarlar.

4- Tavuklarda Vitamin İhtiyacını Arttıran Çok Fazla Stres Faktörü Vardır.

Vitaminler, Hergün Belli Miktarlarda Alınmalıdırlar. İhtiyaç Düzeyleri Yem Tüketimi Ve Stres Faktörlerine Bağlıdır.

 

  YEMİ OLUŞTURAN BİLEŞENLER

 • ENERJİ (yağ,nişasta,şeker)
 • PROTEİN (aminoasitler)
 • MİNERAL (kalsiyum-sodyum)
 • İZ MADDELER (vitaminler ve premiksler)

Bütün bu bileşenler,

 • Tavuğun, canlı ağırlığına 
 • Yaşına,
 • Verim dönemine,
 • Kümes ortamına,
 • Su kalitesine,
 • Yumurta ağırlığına, göre farklılıklar gösterir.

YEM

HAMMADDELER

 • Enerji grubu.(tahıllar,yağlar)
 • Protein grubu.(küspeler)
 • Makro mineral grubu.(mermer,tuz,fosfatlar)

YEM KATKILARI    

 • Vitaminler – mikro mineraller
 • Aminoasitler (methionine,lysine,..)
 • Enzimler (fitaz,glukanaz,ksilanaz,amilaz,lipaz,vs.)
 • Koruyucular (salm.tox.küf.önleyici)
 • Diğer katkılar (renk,verim art.,vs)

ENERJİ GRUBU HAMMADDELER

-tahıllar (mısır,bugday,arpa,...) % 60 -70

alım kriterleri:

rutubet,

toksin,

yabancı madde oranı,

buğdayda kör durumu,

arpada sararma,

mısırda kırık dane oranı

-yağlar (bitkisel ve hayvansal yağlar) % 1- 4

alım kriterleri:

rutubet,peroksit,tortu miktarı

ENERJİ HESAPLAMA

YAĞ x 78  = kcal / kg

NİŞASTA  x 41 = kcal / kg

ŞEKER x 35,5  = kcal / kg

HAM PROTEİN x 35  = kcal / kg

Enerji= yağ X 78+nişasta X 41+şeker X 35,5+hamprotein X 35

PROTEİN GRUBU HAMMADDELER

yağlı tohum küspeleri(soya,ayçiçek..) % 20 – 30

alım kriterleri:

rutubet,

toksin,

soyada üreaz aktivitesi,

  PROTEİN yemle alınması gerekli amino asitler

Lysine                             Histidin

Methionine                     Valin

Arginine                           Lösin

Threonine                         İzolösin

Tryptophan                       Fenilalanin

MİNERAL GRUBU HAMMADDELER

 -mermer tozu, % 7 – 10

alım kriterleri

toz / iri oranı (30/70 ideal),

magnezyum düzeyi %2 den az.

  -tuz,  % 0,2 - 0,4

 alım kriterleri

rutubet,

iriliği (karınca başı ideal)

 

YEM KATKILARI (premixler)

Vitamin - mineral premixi                                                                

mangan

çinko

demir

bakır

selenyum

iyot

VİTAMİN A             NİASİN

VİTAMİN D3          CAL.PANT

VİTAMİN K             BİOTİN

VİTAMİN E              FOLİK ASİT

VİTAMİN B1           VİTAMİN B12

VİTAMİN B2            KIRMIZI

VİTAMİN B6             SARI

 

 • ENZİMLER
 • SALMONELLA  İNHİBİTÖRLERİ
 • KÜF ÖNLEYİCİLERİ
 • TOKSİN BAĞLAYICILAR
 • VERİM ARTTIRICILAR

YEM STANDARDI

 1. TAHILLAR
 2. YAĞLI TOHUM KÜSPELERİ
 3. MERMER TOZU-TUZ 
 4. SODA
 5. D.C.P.
 6. METHIONINE
 7. LYSINE
 8. VİTAMİN PREMİX
 9. MİNERAL PREMİX
 10. KORUYUCULAR(salm,tox.,küf,vs.)
 11. ENZİMLER
 12. VERİM ARTTIRICILAR

YEM ÜRETİMİ

DOZAJLAMA-TARTIM

 • Loadcellerin periyodik kontrolü,topraklamanın muhakkak olması
 • Üretilen yem miktarının kantarda tartımı

DEĞİRMEN

 • 3000 d/d : hava çıkışını sağlayacak düzenek, çekiç – bıçak sayısını azaltma
 • 1500 d/d : ideal
 • Mıknatıs düzeneğinin olması
 • Elekler de delikler arası aralığın,delik çapının % 40 -50 si kadar olmalıdır.
 • İdeal elek çapı civcivlerde 30 günlüğe kadar 4mm,daha sonra 5 – 8 mm olmalıdır.

MİKSER

 • İdeal devri 30-35 d/d olmalıdır.
 • Miksere Yağ boşaltma süresi max.1,5 dakikada bitmelidir
 • Yem katkıları direkt miksere hammadden 30 saniye sonra katılmalıdır
 • Mikser dış kelebeği tabandan en fazla 1-2 cm mesafede olmalıdır
 • Karıştırma süresi devir sayısına göre 90 – 120 tam devir karıştırıcı dönecek şekilde olmalıdır
 • Dış kelebeğin kalınlığı ince,iç ters kelebek kalın olmalıdır.
 • Yem dökme arabasına boşaltılırken,asla rüzgar,yağmur almamalıdır.
 • Bitmiş yem herhangi bir hataya karşı,muhakkak gözle görülmelidir.

PRATİK BİLGİLER

YEM FORMÜLÜ (RASYON) HESAPLANIRKEN HAYVANIN;

 • YAŞI (hafta),
 • CANLI AĞIRLIĞI,
 • VERİMİ,
 • YUMURTA AĞIRLIĞI VE KIRIK ORANI,
 • KÜMES SICAKLIĞI VE ORTAMI,
 • DAMIZLIK CİNSİ,
 • SU KALİTESİ, MUHAKKAK SURETLE TESPİT EDİLMELİDİR.
 • TAVUĞUN YAŞI İLERLEDİKÇE , YUMURTA VERİMİ AZALDIĞINDAN PROTEİN VE ENERJİ MİKTARI AZALIRKEN KALSİYUM İHTİYACI ARTAR.
 • ÇÜNKÜ KALSIYUMUN SİNDİRİLEBİLME VE YUMURTA KABUĞU TEŞEKKÜLÜNDE KULLANILMA KAPASİTESİ KEMİK REZERVLERİNE BAĞLIDIR.
 • TAVUĞUN CANLI AĞIRLIĞI YÜKSEKSE , RASYONDA PROTEİN MİKTARI AZALTILIR,
 • IŞIK ŞİDDETİ AZALTILIR.
 • TAVUĞUN CANLI AĞIRLIĞI DÜŞÜK İSE, RASYONDA PROTEİN MİKTARI YÜKSELTİLİR,
 • DİĞER BİLEŞENLERDE  HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMAZ.
 • YUMURTA AĞIRLIĞI DÜŞÜK İSE KALSİYUM VE PROTEİN MİKTARI YÜKSELTİLİR.
 • YUMURTA AĞIRLIĞI YÜKSEK İSE  PROTEİN MİKTARI DÜŞÜRÜLÜR VE IŞIK ŞİDDETİ AZALTILIR.
 • KIRIK ORANI YÜKSEK İSE HAYVANSAL KAYNAKLI HAMMADDELER ,KAFES SİSTEMİ,SU KALİTESİ,YEMLEME SAATLERİ,SULUK AYARLARI MERMER TOZU KALİTESİ VE HAVALANDIRMA KONTROL EDİLİR.
 • BRONŞİT,VEBA,EDS ,CRD,GUT  VE NEWCASTLE HASTALIKLARI GEÇİREN SÜRÜLERDE KIRIK ORANI YÜKSELİR,YUMURTA KALİTESİ BOZULUR.

HAYVANIN YARKA DÖNEMİNDE CANLI AĞIRLIKTA GERİ İSE;

 •  IŞIK UYARIMI GEÇ YAPILMALI,
 • YEM ÇOK İRİ OLMAMALI
 •  VE RASYONDA PROTEİN ORANI ARTTIRILIP,
 • ENERJİ MİKTARI KONTROLLÜ DÜŞÜRÜLMELİDİR.
 • YUMURTAYA GEÇ GİREN SÜRÜLERİN YUMURTASI İRİ OLUR VE KIRIK MİKTARI  ARTAR.

BUNUN İÇİN YARKA DÖNEMİNDE;

 •  IŞIK ŞİDDETİ VE SÜRESİ,
 • YEM İRİLİĞİ,
 • HAYVAN SIKIŞIKLIĞI VE
 • HAVALANDIRMA KONTROL EDİLMELİ,
 • YARKALARI MÜMKÜN OLAN EN KISA HAFTADA YUMURTLAMA KAFESİNE TAŞINMALARI GEREKİR.