HİZMETLER

    

    •  Büyükbaş ve Küçükbaş Süt ve Damızlık Hayvancılık Projeleri,

 

     •  Büyükbaş ve Küçükbaş Besi Hayvancılığı Projeleri,

 

     •  Yumurta ve Et Tavukçuluğu Projeleri,

 

     •  Su Ürünleri ve Kültür Balıkçılığı Projeleri,

 

     •  Arıcılık Projeleri,

 

     •  Organik Hayvancılık Projeleri,

 

     •  İşletmeye Uygun Rasyon Hazırlanması,

 

     •  İşletme İçi Kontrol Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi,

 

     •  İşletmeye Uygun Hayvan Temini,

 

     •  İşletmenin Yem İhtiyacı Temini,

 

     •  Canlı Hayvan İthalatı,

 

     •  Hayvansal Ürünlerin Analizi,

 

     •  İşletme İçin Uygun Yer Tespiti Ve Fizibilite Oluşturulması,

 

     •  Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Tarım Ve Köyişleri Bakanlığına Sunacağı Özel Veya Toplu

          Yapım Projeleri,

 

     •  Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı TEDGEM’ce Uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme

          Programı ( KKYDP ) Hibe Projeleri,

 

     •  Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Ve Kırsal Kalkınma Kurumuna Sunulacak Olan, Hibeli  

          IPARD Projeleri,

 

     •  DPT Koordinatörlüğündeki Valilik Kalkınma Ajanslarının Hibe Projeleri,

 

     •  Yatırım Teşvik Belgesine Esas Büyük İçerikli Teşvikli Yatırım Projeleri,

  Firmamız her türlü hayvancılık İşletmelerinin planlanması, fizibilite oluşturulması, projelendirilmesi, anahtar teslimi yapılması, yapımlarının organize edilmesi, kredi/finansman ve yatırım programlarının yapılması, yönlendirilmesi, yönetilmesi işleriyle ilgilenir.