GÖZETİM HİZMETLERİ

  • Hayvani ve bitkisel endüstriyel yağların ve sıvı olarak taşınan emtiaların, zirai mahsullerin (fasulye, mercimek, nohut, arpa, buğday v.b ), gübreler ve kimyasal mamul emtialarının, dökme olarak taşınan katı yüklerin, her türlü tahıl ve gıda ürünlerinin;
  • Draft surveylerinin yapılması,
  • Numunelerinin alınması, 
  • Miktar ve kalite kontrollerinin yapılması, 
  • Tehlikeli ve hasara karşı hassas yüklerin yükleme, boşaltma ve istiflerine nezaret,
  • Konteynır ve lash taşımalarda konteynır ve lash' ların açılış ve kapanış surveylerinin yapılması,
  • Taşımaya tahsis edilen vasıtaların( gemi, treyler, konteynır, lash, tanker)yüke elverişlilik, tank temizlik, istif, yük bağlanması, mühürleme surveyleriyle kontrollerinin yapılması, 
  • Her türlü emtianın hasar ve kayıp surveyleri ile hasarlanma nedenlerinin tespitini yapma 
    Hizmetleri mükemmel derecedeki bir hızla ve ciddiyetle en iyi performansı sergileyerek kurumsal anlamda çözüm sunmaktayız.