DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ

MEKANİZASYON VE TARIMSAL İNŞAAT DANIŞMANLIĞI

 • Tarımsal inşaat
 • Mekanizasyon maliyet hesaplamaları
 • Tarımsal inşaat ve yatırım planları
 • Makine alım ve satım danışmanlığı
 • Çiftlikte ve tarlada makine işletmeciliği
 • Mekanizasyon ve tarımsal inşaat ile ilgili konulardaki desteklemeler

HAYVANSAL ÜRETİM, BİTKİSEL ÜRETİM, İYİ TARIM UYGULAMALARI VE ORGANİK TARIM DANIŞMANLIĞI

 • Tarım politikası önlemleri ve desteklemelere ilişkin danışmanlık
 • Toprak, bitki, yem, gübre analizlerinin değerlendirilmesi ve tavsiye verilmesi
 • Münavebe, üretim teknikleri, bitki bakımı, hasat, depolama, işleme tekniği ve pazarlama
 • Bitki koruma
 • Hayvan sağlığı, hayvan bakımı, besleme, hayvansal ürünlerin işleme ve pazarlaması

İŞLETME EKONOMİSİ DANIŞMANLIĞI

 • İşletmeler arası işbirliği planlarının hazırlanması
 • İşletme analizleri, işletme planlarının hazırlanması
 • İşletme organizasyon önerileri, iş organizasyon önerileri
 • Finansman planlarının hazırlanması ve fizibilite hesapları
 • Pazarlama ve eko turizm
 • İşletme Ekonomisi ile ilgili konulardaki desteklemeler

HUKUKSAL DANIŞMANLIK

 • Tarımsal menkul ve gayrimenkullerin alım-satımı, miras, hasat ve envanter tahminleri
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması
 • Satış ve kredi sözleşmelerinin hazırlanması
 • Vergi, Sigorta, Kira, Komşuluk ve Tarım hukuku

 

 • Arazi Keşfi Ve Raporlama Desteği
 • İdari Ve Teknik Danışmanlık
 • Biyolojik Mücadele Danışmanlığı
 • Hasar Tespit Danışmanlığı
 • Çayır, Mera Danışmanlığı
 • Peyzaj Danışmanlığı
 • Finansal Danışmanlık
 • İlaçlama ve Gübreleme Danışmanlığı
 • Çiftçi Eğitim Danışmanlığı
 • Teknolojik Danışmanlık
 • Yatırım Danışmanlığı
 • Organik Tarım Danışmanlığı
 • Arıcılık Danışmalığı
 • Proje Yönetimi
 • Stratejik Danışmanlık
 • Barınak Modernizasyon Danışmanlığı
 • Tarımsal Pazarlama Danışmanlığı
 • Rasyon Teknikleri Danışmanlığı
 • Organik Ve Kimyevi Gübre Lisansları Tescilleri Üretim Ve İthalat İzinleri
 • Zirai İlaç Ve Gelişim Düzenleyici Ruhsatları, İştigal İzin Belgesi Tahsisi Üretim Ve İtalat İzinleri
 • Tohum İthal, İhrac İzinleri Tescil Ve Tahsisleri
 • Marka, Marka Araştırmaları, Patent Başvuruları
 • Tarım Ve Hayvancılıkla İlgili İthalat İhtacat Başvuruları
 • TSE Başvuruları Muhafiyet Belgesi Tahsisi
 • Gıda Ürünleri Ve Tarım İlaçları Ruhsatlandırma
 • Yem Ve Yem Katkıları Beyanname Kontrol Belgesi Müracaatları
 • Bombus Ve Kraliçe Arı İthalatları
 • Hazine Ve Diş Tiçaret Müşteşarlığı Başvuruları  Dahilde İşleme Belgesi Tahsisi
 • Teşvik Yatırım Belgesi Tahsisi Ve Başvuruları
 • Çevre Bakanlığı Ced Raporu ,Emisyon İzni
 • Sanayi Bakanlığı Uygunluk Ve Garanti Belgesi Tahsisi
 • Odalar Ve Borsalar Birliğinden Kapasite Raporu Tasdik Ve Onayları

Kredi, Finansman, Yatırım Programı, İşletme Yönetimi, İşletme ve Şirket Analizi, İnsan Kaynakları temin ve yönetimi konularında, Danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Genel eğilimimiz, kendi plan ve projelerimizi A’dan Z’ye yönetmektir. Bu anlayış çerçevesinde, şirketimizce projelendirilen işletmelere, işletmelerin genel yönetim döngüsü oturuncaya kadar, projeye sahip çıkmakta ve yatırımcımızı profesyonel kurallarda yalnız bırakmamaktayız.

Tarımsal Sigorta Danışmanlığı ( Bu kapsamda işletmelere / Bitkisel Ürün ve Hayvan Sigortaları/ Devlet Destekli veya Geleneksel Sigortalama hizmetlerinin, uygun ve işin teknik ve yasal içeriğine uygun sigortalarının yaptırılması ve takibi hizmeti verilmektedir. )

Hayvancılık Fizibilite Raporları

      Fizibilite raporu en kısa anlatımı ile "yapılan bir işin sonuçlarının önceden bilinmesi" dir. Hayvancılıkta fizibilite raporu, yapılan yatırımın projenin başlangıç safhasından itibaren tüm olasılıkların hesaplanarak riskler, satış potansiyeli, müşteri potansiyeli ve yaklaşık maliyetlerin hesaplanması sonucunun raporlanmasıdır. Yapılacak olan yatırımın sadece maddi imkanların seferber edilerek sonuca ulaşması yeterli olmayacak aksine büyük umutlar bağlanılarak kurulan tesisin başarısızlık risklerinin önceden belirlenmesi ve yatırımın karlılık oranlarının hesaplanarak yatırımın geri dönüşünün ne kadar süre içerisinde olacağı planlanarak yapılan yatırımın sonuçları analiz edilerek yatırımın yapılıp yapılmamasına karar verilmesi için fizibilite raporu hazırlanır.